Andere activiteiten

We organiseren ook regelmatig naast yoga  andere vormende activiteiten.

Deze activiteiten vinden telkens plaats in de Hospitaalstraat 9 bus 2, 3600 Genk.

De deelnameprijs staat bij iedere activiteit vermeld.

Vanaf nu vragen we aan wie aan een activiteit wil deelnemen om zich ten laatste drie dagen vooraf aan te melden (kan telefonisch of via e-mail).

Indien u zich aanmeldt, vertrouwen we er ook op dat u aanwezig zal zijn.

Inlichtingen en opgave: 089/ 363 962 of 0478/ 295 199.

Workshop familie-opstellingen

Vrijdag 28/09/2018 van 19:00 tot 22:00
Etienne Moors

Deze  avond doen we  in groep opstellingen rond de vragen van de deelnemers. Alles wat in het leven moeizaam verloopt kan in een opstelling duidelijk getoond worden. Gedurende de opstelling toont zich de oorzaak van de moeilijkeid en ontstaat er een nieuwe ordening. Je voelt dat  deze nieuwe ordening meer rust en harmonie geeft. Vanuit dit nieuw inzicht en innerlijk aanvoelen,  komt vaak ook in het dagelijkse leven een nieuwe beweging opgang. Om deel te nemen is geen enkele voorkennis nodig. Wie geen eigen vraag heeft, krijgt vaak toch heel verhelderende inzichten door de herkenbaarheid van wat zich aandient in de opstellingen van andere deelnemers.  Voor wie deelneemt zonder eigen opstelling is de deelnameprijs 10 euro.  Graag vooraf aanmelden .      Meer info op  www.opstellingenlimburg.be

Deelname: € 40,00

Reiki oefennamiddag

Zaterdag 13/10/2018 van 14:00 tot 17:00
Etienne Moors

Wie al ervaring heeft met Reiki, is welkom op deze oefennamiddag.

We doen een meditatie om ons af te stemmen op de Reiki-energie en sturen reiki naar elkaar.

Iedereen onvangt ook een reik-behandeling van de hele groep.

Deelname: € 12,00

Werken met opstellingen

Zaterdag 20/10/2018 van 19:00 tot 22:00
Etienne Moors

Wil je meer inzicht over iets war je innerlijk hindert of van buiten druk op je legt?

Vanuit de vraag over wat je stoort om vrij vanuit jezelf te leven, stellen we dit gegeven op door representanten.

Je kiest uit de andere deelnemers deze representanten om zo zichtbaar te maken wie of wat je moeilijkheid in standhoudt.

Doorheen de opstelling toont zich zowel de oorzaak van wat je hindert en ook hoe je daar op een nieuwe manier mee kan omgaan.

Deelnemen zonder eigen vraag in te brengen, kan ook inspirerend zijn door wat je in de opstellingen van anderen opmerkt.

Deelname zonder eigen vraag komt 10 euro, met eigen opstelling 40 euro.

Graag opgave vooraf

Deelname: € 10,00